ChristenUnie vraagt aandacht voor samen bouwen (CPO)

Bram van der Beek - 'Ede zou meer zelf moeten bouwen'
Bram van der Beek - Portretfoto.png
Door Bram van der Beek op 29 mei 2020 om 10:39

ChristenUnie vraagt aandacht voor samen bouwen (CPO)

Bewoners die samen hun huizen bouwen, precies naar hun eigen wens. De ChristenUnie is daar erg voor. Om onze woningvoorraad geschikt te maken voor de toekomst is het nodig om ook andere typen huizen bij te bouwen. Een van de manier daarvoor is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Uit onderzoek blijkt dat veel mensen hier belangstelling voor hebben en dat bewoners van deze huizen tevredener wonen en ook langer op dezelfde plek. In november 2018 is op ons initiatief een motie in de gemeenteraad aangenomen om gebruik te maken van deze sociale bouwvorm. Reden voor raadslid Bram van der Beek om het college te vragen 

Bewoners die samen hun huizen bouwen, precies naar hun eigen wens. De ChristenUnie is daar erg voor. Om onze woningvoorraad geschikt te maken voor de toekomst is het nodig om ook andere typen huizen bij te bouwen. Een van de manier daarvoor is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Uit onderzoek blijkt dat veel mensen hier belangstelling voor hebben en dat bewoners van deze huizen tevredener wonen en ook langer op dezelfde plek.

In november 2018 is op ons initiatief een motie in de gemeenteraad aangenomen om gebruik te maken van deze sociale bouwvorm. Door als gemeente actief te bedenken waar deze bouwvorm iets zou kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld een hofje voor ouderen en jongeren, een straatje waar bewoners wonen die gezamenlijk een paar opvangplekken verzorgen, kleine flexibele huizen, enz.

Helaas passeerde het moment dat we het in de raad zouden bespreken. Daarom hebben we vanavond vragen gesteld over de voortgang van dit proces. De gemeente laat weten er nog steeds mee bezig te zijn, maar dat er zaken tussen zijn gekomen met meer prioriteit, waaronder de coronacrisis. Toch denk raadslid Bram van der Beek dat er nog wel iets kan gebeuren. ‘Bijvoorbeeld een kleinschalige test, vooruitlopend op dat beleid. Dat je bijvoorbeeld een bouwperceel bestemd voor CPO en daarvoor een open uitnodiging doet dat mensen met ideeën kunnen komen.’

Bram van der Beek,
E. bram.van.der.beek@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: , , ,