Toelichting op mijn keuze bij de stemming voor Zonneveld Nergena

Bram van der Beek
Bram van der Beek - Portretfoto.png
Door Bram van der Beek op 10 juli 2020 om 10:00

Toelichting op mijn keuze bij de stemming voor Zonneveld Nergena

Gisteravond zou de gemeenteraad besluiten of zij geen wensen of bedenkingen zou hebben bij de komst van een zonneveld op voormalig landgoed Nergena bij Bennekom. Vanzelfsprekend was dit allerminst. De vergadering ervoor werd dezelfde stemming gehouden waarbij de stemmen staakten: 19 raadsleden stemden voor en 19 stemden tegen. Persoonlijk weerhield ik mij van stemming evenals bij een eerdere stemming over dit onderwerp. Het lijkt me goed om ook hier uit te leggen waarom ik dit keer, in overleg met mijn fractie, wel mee wilde stemmen over het Zonneveld Nergena. 

Mijn wens om deel te nemen aan de stemmen was het resultaat van een hele ingewikkelde afweging. Het soort afweging waarvan ik hoopte die nooit tegen hoefde te komen tijdens mijn raadslidmaatschap. Ik hoop dan ook dat u door dit te lezen de afweging mee kunt voelen en ik wil u bedanken dat u zich hierin verdiept.

De afgelopen twee keer dat er over Zonneveld Nergena gestemd werd, heb ik mij van stemming onthouden omdat ik bij het bedrijf werk dat de vergunning aanvraagt. Hoewel vanaf het begin is geconcludeerd dat er geen enkele belangenverstrengeling is, hebben we hier (als fractie) voor gekozen om ons op die manier verre te houden van elke schijn van belangenverstrengeling. Sinds afgelopen week is daar voor ons een extra afweging bij gekomen. Een dimensie waar ik daarvoor te weinig bij heb stilgestaan.

De gemeentewet is heel duidelijk over de plicht die een raadslid heeft om te stemmen, hier kan een raadslid alleen van afwijken in geval van belangenverstrengeling of de schijn hiervan. Als een raadslid om elke andere reden niet meestemt pleegt hij onrecht aan zijn eigen kiezers (het zogenaamde kiezersmandaat) en aan de eed die een raadslid heeft afgelegd om zijn plichten na te komen. 

Een burgemeester heeft in de gemeente de taak om ‘de bestuurlijke integriteit te bevorderen’, en diezelfde burgemeester gaf in de eerste vergadering duidelijk aan dat er geen sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling, omdat ik als werknemer geen persoonlijk belang heb bij de komst van Zonneveld Nergena. Dat heeft mij voor de vraag geplaatst of ik, door uiterst integer te willen handelen, niet juist het tegendeel doe.

In de week die volgde hebben we als fractie dus goed gekeken naar adviezen van onafhankelijke deskundigen en jurisprudentie. Dit wees allemaal erg duidelijk in de richting dat er gestemd mag worden. Daarnaast hebben we advies ingewonnen bij ervaringsdeskundigen vanuit onze partij. Zo werd ik er op gewezen dat we moeten oppassen om geen onwerkbare situatie te creëren door extra voorzichtig te zijn met mogelijke schijn van belangenverstrengeling. Als we daar te voorzichtig in zijn, wordt het wel heel lastig om raadslid te zijn. Een raadslid die ook boer is moet kunnen blijven stemmen over het landbouwbeleid, en een raadslid met ervaring in de jeugdzorg moet kunnen blijven meepraten over dat onderwerp. Die kennis en ervaring is juist belangrijk.

Aan de ene kant wilden we dus de schijn van belangenverstrengeling voorkomen, maar aan de andere kant wilden we ook niet dat de kiezers die op ons gestemd hebben een stem minder in de gemeenteraad hebben. Omdat de burgemeester vorige vergadering publiekelijk heeft laten weten dat er geen sprake is van belangenverstrengeling, hebben we daarom als fractie ervoor gekozen dat ik wel zou meestemmen en me zou conformeren aan het standpunt dat de fractie al heeft ingenomen over Zonneveld Nergena, als het tot een stemming zou komen.

Uiteindelijk is het niet tot een stemming gekomen. Vlak voor de uiteindelijke stemming, werd er een schorsing aangevraagd. Aanleiding van deze schorsing was de vraag of ik al dan niet zou meestemmen. In de schorsing die volgde werd de vraag gesteld of ik wel mee mocht stemmen. In onze ogen was dit wel zo, en dit is ook uitgezocht. Niet alle fracties bleken deze informatie te hebben gekregen, en sommigen bleven twijfels erover houden. Daarom is er voorgesteld om dit te laten onderzoeken en te toetsen door een externe deskundige. Het resultaat van dit onderzoek verwachten we direct na het zomerreces zodat er na het zomerreces opnieuw gestemd kan worden. 

Tot zover mijn verklaring en uitleg. Ik hoop u zo voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u n.a.v. deze verklaring nog vragen hebben, kunt u via onderstaande contactgegevens contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Bram van der Beek
E. bram.van.der.beek@ede.nl   

N.B. Weten waarom de ChristenUnie voor de komst van het Zonneveld Nergena is? Lees dit artikel maar eens: De meerwaarde van wetenschappelijk onderzoek in zonneveld Nergena

Deel dit bericht

Labels: , , ,