De meerwaarde van wetenschappelijk onderzoek in zonneveld Nergena

20200124 Nergena Photoshop zuidwestzijde ETU.jpg
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 11 juni 2020 om 23:24

De meerwaarde van wetenschappelijk onderzoek in zonneveld Nergena

De mogelijke komst van zonneveld aan de Dijkgraaf in Bennekom (bij voormalig landgoed Nergena) houdt de gemoederen bezig. Na instemming met de ontwerp-omgevingsvergunning op 23 januari is de gemeenteraad nu voor een tweede en laatste keer aan zet om te besluiten over de definitieve verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Raadslid Niek van den Brink sprak tijdens de raadsvergadering vanavond zijn overwegingen uit bij dit onderwerp. 

Zoals u van ons weet, zijn wij geen voorstander van lukraak zonnevelden aanleggen. Voor ons is het van belang dat een zonneveld multifunctioneel gebruikt wordt. Daartoe hebben wij de afgelopen jaren vaak moties en amendementen ingediend. Wanneer er een zonneveld komt, dan willen wij dat graag gecombineerd zien met andere baten naast het feit dat het een bron van hernieuwbare energie is: financiële baten voor omwoners, kansen benutten voor educatie of recreatie, combineren met voedselproductie of kansen benutten voor de versterking van de biodiversiteit.

Laat nu die biodiversiteit en de bodemecologie vaak een reden zijn van tegenstanders om een plan bij voorbaat af te schieten. Echter, op enkele literatuurstudies na, zijn er maar weinig wetenschappelijke bronnen die iets zinnigs zeggen over de bodemecologie in relatie tot panelen in veldopstelling. Er worden door optimisten en pessimisten op dit onderwerp aannames gedaan die nauwelijks onderbouwd zijn.

Dit zonneveld, liggend in de achtertuin van de WUR is daarom een uniek project. Naast de ecologische inpassing en mogelijkheden tot participatie is dit project vooral bijzonder vanwege het onderzoeksprogramma. Onderzoek is nu ook verplicht geworden op deze locatie.

Dit onderzoek gaat een essentiële bijdrage leveren aan het beantwoorden van de vraag hoe panelen in diverse opstellingen zich verhouden tot de bodemecologie.

Bij deze uitkomsten hebben we allemaal baat. Voorstanders én tegenstanders. Voorstanders zouden niet moeten willen dat panelen in veldopstelling de ecologie zouden aantasten en tegenstanders omdat ze uit zorg voor het landschap wellicht de energietransitie onnodig zouden vertragen. Want klimaatverandering gaat uiteindelijk veel meer schade toebrengen aan het landschap als we niet oppassen dan de aanleg van kwalitatief goede zonnevelden.

Zonneveld Nergena staat in een zogenaamd ‘Nee tenzij’ gebied. Aan deze 'tenzij' is ruimschoots tegemoet gekomen. Wij kunnen daarom akkoord gaan met de komst van het zonneveld met daarbij het broodnodige onderzoek wat er gaat plaatsvinden.

Niek van den Brink,
E. niek.van.den.brink@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: , , ,