Berichten geschreven door Daan Weststrate - pagina 3

 1. Regio Foodvalley - platte foto.png
  Daan Weststrate - Portretfoto.png
  Door Daan Weststrate op 24 januari 2020

  Reactie op Strategische Agenda - Regio Foodvalley 2020-2025

  De Strategische Agenda geeft de richting aan waarin de Regio Foodvalley zich verder ontwikkelt. Kort gezegd: in wat voor gebied willen wij wonen, leven en werken? Gisteravond bespraken we dit document in de gemeenteraad tijdens een oordeelsvormende vergadering. Lees hier mijn bijdrage terug.

  Lees verder
 2. 20190920 Arbeidsmigranten op KennisCampus - PTC+.JPG
  Daan Weststrate - Portretfoto.png
  Door Daan Weststrate op 19 september 2019

  ChristenUnie niet blij met huisvesting arbeidsmigranten op de Kenniscampus

  Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat het college heeft ingestemd met de huisvesting van arbeidsmigranten in het gebouw van Zandlaan 25. Het collegebesluit houdt in dat het voormalig hostel / leerhotel de komende twee jaar, met de mogelijkheid deze termijn te verlengen met nog eens drie jaar, gebruikt mag worden voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Dit tot ongenoegen van de scholen in de omgeving die willen dat het gebouw een onderwijsfunctie krijgt. Reden voor raadslid Daan Weststrate om hier vragen over te stellen aan het college. 

  Lees verder
 3. FoodValley-logo-aangepast
  Daan Weststrate - Portretfoto.png
  Door Daan Weststrate op 18 juli 2019

  Regiodeal Foodvalley

  De Regiodeal Regio Foodvalley is een overeenkomst, gesloten door acht partijen, met als resultaat een impuls voor de overgang naar een gezond en duurzaam voedselsysteem in onze regio Foodvalley. Het bestuur van de Regio FoodValley vraagt de mening van de gemeenteraden over het plan en de bevestiging van cofinanciering. Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie in de oordeelvorming terug en de stemverklaring bij de besluitvorming.

  Lees verder
 4. 20190629 NK Wielrennen Ede
  Daan Weststrate - Portretfoto.png
  Door Daan Weststrate op 11 juli 2019

  ChristenUnie vraagt om evaluatie op NK Wielrennen

  Op woensdag 26, zaterdag 29 en zondag 30 juni jl. was de gemeente Ede het decor van het Nederlands Kampioenschap (NK) Wielrennen. Het kan bijna niemand ontgaan zijn: van te voren is er veel reclame geweest voor de wedstrijden en de renners om publiek naar Ede te trekken. Toch zal dit evenement en zullen deze dagen door inwoners van onze gemeente heel verschillend beleefd zijn: of je stond als fan of liefhebber, inwoner of bezoeker van het evenement, langs het parcours, of je ergerde je als inwoner of als aanwonende aan het parcours omdat je slecht je eigen huis uit kon en voelde je bijna een gast in je eigen straat. Nu het evenement achter de rug is, is het wat de ChristenUnie betreft goed om terug te kijken en hiervan te leren. Daarom heb ik vanavond tijdens het vragenuurtje hierover vragen vragen gesteld aan het college.

  Lees verder
 5. gezin 624x270
  Daan Weststrate - Portretfoto.png
  Door Daan Weststrate op 18 april 2019

  ChristenUnie stelt vragen over watertappunten op schoolpleinen

  De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er op verschillende plekken in Ede vrij water getapt kan worden door voorbijgangers, spelende kinderen, toeristen en ieder ander die daar gebruik van wil maken. Dat hebben we in een motie samen met PvdA, GroenLinks, CDA en GB tijdens de behandeling van de programmabegroting 2019-2022 al kenbaar gemaakt. Een grote meerderheid van de raad was voor. Enige obstakel in de uitvoering waren de kosten. Op vrijdag 12 april jl. berichtte de NOS: “Duizend watertappunten op schoolpleinen tegen overgewicht”. Wat mij betreft zou dit een mooie eerste aanzet kunnen zijn voor de uitvoering van mijn eerder ingediende motie en stelde daarom vragen hierover aan het college tijdens het vragenuurtje vanavond.

  Lees verder
 6. Hoogspanningslijnen Daan Weststrate 2
  Daan Weststrate - Portretfoto.png
  Door Daan Weststrate op 6 april 2019

  ChristenUnie wil snel vervolg in proces ondergronds aanbrengen hoogspanningslijnen

  Al jaren bestaat de wens vanuit omwonenden en de politiek om de hoogspanningslijnen die boven de kern van Ede lopen, ondergronds te brengen (verkabeling). In de afgelopen raadperiodes hebben de ChristenUnie en VVD veelvuldig gepleit voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen boven de bebouwde kom in Ede. In de programmabegroting 2019 - 2022, die in het afgelopen najaar door de gemeenteraad is vastgesteld, is voor het eerst concreet geld vrijgemaakt voor de voorbereidingen van dit proces. Naar de mening van de ChristenUnie en de VVD blijft dit dossier zich (te) langzaam voortbewegen en daarom vragen de partijen middels raadsvragen aan het college welke maatregelen zij kan treffen om dit proces te versnellen.

  Lees verder
 7. Overheid-World-Food-center.jpg
  Daan Weststrate - Portretfoto.png
  Door Daan Weststrate op 15 februari 2019

  World Food Center (WFC)

  Er wordt in de gemeente Ede al jaren over gesproken maar het World Food Center (WFC) komt nu in een rap tempo dichterbij. Dat is ook nodig want de voedselproblematiek vraagt wereldwijd om integrale aandacht en oplossingen. Als fractie van de ChristenUnie Ede staan wij daarom ook helemaal achter de komst van het WFC naar Ede. In het WFC ontmoeten consumenten, bedrijven, kennisinstellingen, agrariërs en lokale voedselproducenten elkaar om kennis te ontwikkelen en te delen. Bezoekers zullen kunnen gaan ervaren hoe voedsel wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en gegeten. De historische Mauritskazerne zal daarin een heel belangrijke toekomstgerichte plaats gaan innemen. Lees hier mijn bijdrage terug tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad waarin we voor het eerst in lange tijd over dit onderwerp met elkaar het debat aangingen.

  Lees verder
 8. 20181115 Motie Watertappunten
  Daan Weststrate - Portretfoto.png
  Door Daan Weststrate op 19 november 2018

  Krijgt Ede straks ook gratis water?

  Hoe handig is dit? Als het aan de ChristenUnie ligt, komen er een aantal watertappunten in Ede zondat inwoners en toeristen heel gemakkelijk water kunnen bijvullen. Deze watertappunten zouden dan geplaatst moeten worden bij diverse druk bezochte plaatsen in Ede en bij speelplaatsen of toeristische plaatsen zoals bijvoorbeeld de Schaapskooi op de Ginkelse heide. Zo kun je door de hele kern straks gratis je flesje met water (bij)vullen. Dit probeerde de ChristenUnie, samen met diverse andere partijen in de gemeenteraad, voor elkaar te krijgen via een motie tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022. De motie werd met een grote meerderheid aangenomen.

  Lees verder
 9. 20151116 Hoogspanningslijnen
  Daan Weststrate - Portretfoto.png
  Door Daan Weststrate op 17 november 2018

  'Eindelijk is het dan zover....!'

  Eindelijk is het dan zover....! Afgelopen donderdagavond stemde de gemeenteraad in met de begroting voor 2019. Raadslid Daan Weststrate: “In deze begroting is geld gereserveerd om de hoogspanningslijn die boven de kern van Ede loopt (tracé vanaf de N224 over o.a. de Zeeheldenbuurt en de Klaphekbuurt) ondergronds te brengen. Op 12 november 2015 heb ik via een motie het college verzocht te onderzoeken hoe de hoogspanningslijn zo snel mogelijk ondergronds kan worden gebracht én de benodigde gelden hiervoor te reserven. Nu deze fase achter de rug is, kunnen de voorbereidingen écht beginnen. Met de vaststelling van dit geld in de begroting gaat een lang gekoesterde wens van de ChristenUnie in vervulling!” 

  Lees verder
 10. 20180705 Toespreken gediplomeerden PABO - CHE 2
  Daan Weststrate - Portretfoto.png
  Door Daan Weststrate op 6 juli 2018

  ‘Wie wil jij zijn voor de kinderen van morgen?’

  Donderdagavond 5 juli ontving een nieuwe lichting van 79 leerkrachten hun Bachelor Leraar Basisonderwijs in de Oude Kerk van Ede. Daan Weststrate, raadslid ChristenUnie Ede, leerkracht en oud-student, sprak hen toe. 

  Lees verder

  Labels: