Berichten geschreven door Dirjanne van Drongelen

 1. 20200725 Dirjanne van Drongelen - Koffieuitjes #cuzomerstage.jpg
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 27 juli 2020

  De seizoensafsluiting van initiatief 'Koffieluitjes'

  Voor onze #cuzomerstage mocht Dirjanne van Drongelen aansluiten bij de seizoensafsluiting van Koffieluitjes Indische Buurt, een burgerinitiatief waarbij senioren uit de wijk samenkomen om verschillende activiteiten te ondernemen. Vanwege corona was de gebruikelijke barbecue niet bij initiatiefnemer Natasja in de achtertuin, maar op locatie bij De4Zussen in Ede-Zuid.

  Lees verder
 2. 20200722 Dirjanne van Drongelen - Soepfiets #cuzomerstage.jpg
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 23 juli 2020

  Een ronde mee met de soepfiets

  Sinds een aantal jaar rijdt de soepfiets van het Leger des Heils op woensdagavond door Ede om hen die dat kunnen gebruiken van soep, koffie, thee, broodjes en zelfs slaapzakken te voorzien. Het Leger des Heils is er zo met praktische ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Daarnaast is er op de locaties waar de soepfiets langskomt ruimte voor gesprek met de vaak vaste klanten die zich melden. I.h.k.v. onze #cuzomerstage ging Dirjanne van Drongelen weer een ronde mee om te ontmoeten, mee te kijken, luisteren en te helpen en indrukken op te doen.

  Lees verder
 3. 20200712 Zin in zondag - cuzomerstage 4.jpg
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png Sandra Kooij - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen, Sandra Kooij op 13 juli 2020

  Meehelpen met 'Zin op Zondag' - #cuzomerstage

  Om ons deze zomer te blijven informeren en te laten inspireren zijn we als fractie gestart met een zogenaamde #cuzomerstage. Meekijken en meehelpen in de praktijk van onze aandachtsgebieden. Op zondag 12 juli jl. waren raadsleden Dirjanne van Drongelen en Sandra Kooij aanwezig bij Zin op zondag, een laagdrempelige inloop voor met name mensen met een klein sociaal netwerk en beperkte leefomstandigheden.

  Lees verder
 4. 20200703 Maatschappelijke Opvang.jpg
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 3 juli 2020

  Veel vragen bij beleidskaders maatschappelijke opvang

  Gisteravond werd in de gemeenteraad gesproken over de maatschappelijke opvang. Niet alleen de acht voorgestelde kaders kwamen aan de orde, ook de renovatie van het Sociaal Pension en het bijbehorende budget was onderdeel van het raadsvoorstel. Namens de ChristenUnie voerde Dirjanne van Drongelen het woord, waarbij een aantal voor ons belangrijke vragen werden gesteld. Het debat riep echter zoveel extra vragen op over de kaders die het college had voorgelegd als uitgangspunten bij de maatschappelijke opvang, dat is besloten dit onderwerp uit te stellen. 

  Lees verder
 5. 20161201 Debatteren Dirjanne van Drongelen
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 27 juni 2020

  Onzekerheid over de gemeentelijke financiën

  Op donderdag 25 juni jl. bespraken we de financiële barometer in de gemeenteraad. Door de coronacrisis is er teveel onduidelijkheid om nu al een basis voor de begroting voor 2021, in de vorm van de gebruikelijke perspectiefnota, klaar te hebben. In plaats daarvan heeft het college een document opgesteld met de nu bekende knelpunten en risico's en een actualisatie van de lopende begroting. 

  Lees verder
 6. Acceptgiro, internetbankieren.jpg
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 20 juni 2020

  Financiële uitdagingen door de coronacrisis

  In de gemeenteraadsvergadering van aankomende donderdag zouden we de perspectiefnota bespreken. Een document waarin de kaders voor het beleid van de komende jaren worden uitgewerkt. 'Zouden', want door de coronacrisis is er veel onduidelijkheid over wat nog wel en wat niet meer kan. Vanuit het Rijk zijn toezeggingen gedaan voor financiële compensatie, maar wat dat precies voor de Edese situatie betekent is nog niet bepaald. Duidelijk is wel dat het onvoldoende tegemoet komt aan de tekorten die zijn ontstaan door extra kosten en gemiste inkomsten in de afgelopen maanden. 

  Lees verder
 7. Jongeren buiten.jpg
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 11 juni 2020

  Extra aandacht voor zwerfjongeren door afstudeeronderzoek CHE-studenten

  In de afgelopen maanden hebben twee studenten van de opleiding Social Work aan de CHE hun afstudeeronderzoek gedaan in opdracht van de raadsfracties van de ChristenUnie in samenwerking met D66. Het thema zwerfjongeren heeft al langer onze aandacht. Zowel D66 als wij hebben in de raad meerdere keren gevraagd om opheldering van het beleid en de uitvoering hiervan: om hoeveel jongeren gaat het, zijn er voldoende beschikbare opvangplekken, hoe verlopen de trajecten, zijn de jongeren daadwerkelijk geholpen? 

  Lees verder
 8. 20200507 Dak- en thuislozen.jpg
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 8 mei 2020

  ChristenUnie wil ook komende winter fatsoenlijke opvang voor daklozen

  Afgelopen winter is halsoverkop een nachtopvang gestart voor dak- en thuislozen die om uiteenlopende redenen niet in aanmerking kwamen voor één van de andere voorzieningen die Ede heeft; de zogenaamde 'Pilot Buitenslapers'. Vorige maand is het evaluatierapport van deze pilot uitgekomen. Het college heeft besloten de aanbevelingen uit het rapport over te nemen wat betekent dat er voor een deel van de doelgroep, die nu gebruik maakt van de noodopvang komende winter, geen plek is in Ede. Raadslid Dirjanne van Drongelen heeft daar tijdens de raadsvergadering van gisteravond mondelinge vragen over gesteld aan het college. 

  Lees verder
 9. solidatiteit binnen de lijntjes.jpg
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 2 mei 2020

  Solidariteit binnen de lijntjes

  Mijn dochter wordt over ruim een week zes jaar. Terwijl ik dit typ zit ze met een volle buik gedoucht en wel te spelen. In vrijheid en veiligheid. En als ze straks buiten is geweest wast ze netjes haar handen, zoals dat er niet alleen thuis, maar voor half maart ook op school en bij de kinderopvang is ingestampt.

  Lees verder
 10. vluchtelingen 624x270
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 22 april 2020

  Ede sluit zich niet aan bij 'Coalition of the willing'

  Misschien kunt u het zich nog herinneren: de noodoproep die Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence voor Childeren vorige maand deden? Naar aanleiding daarvan stelde ik namens de ChristenUnie, samen met andere fracties, het college de vraag zich aan te sluiten bij de 'Coalition of the willing'. Een coalitie van gemeenten die uitspreken bereid te zijn een bijdrage te leveren aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen. Inmiddels heeft het college die vraag negatief beantwoord. Onze reactie leest en ziet u hier. 

  Lees verder