Berichten over begroting

 1. Zorg voor de schepping.jpg
  portretcora.png
  Door Cora Otter op 29 oktober 2020

  Begroting 2021 - ‘Aandacht voor wat echt telt’

  Vanavond besprak de Edese gemeenteraad de begroting voor 2021. Een belangrijk debat in een bijzondere tijd. Deze programmabegroting geeft een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven van de gemeente Ede voor het komende jaar 2021. Deze begroting gaat voor de gemeente Ede om ruim € 450 miljoen euro. Ieder jaar wordt een nieuwe begroting voor het komende jaar vastgesteld met daarin een financieel doorkijkje naar de 3 jaren erna. In de begroting staat wat de gemeente wil bereiken, hoe ze dat gaat doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie terug, uitgesproken door fractievoorzitter Cora Otter. 

  Lees verder
 2. 20161201 Debatteren Dirjanne van Drongelen
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 27 juni 2020

  Onzekerheid over de gemeentelijke financiën

  Op donderdag 25 juni jl. bespraken we de financiële barometer in de gemeenteraad. Door de coronacrisis is er teveel onduidelijkheid om nu al een basis voor de begroting voor 2021, in de vorm van de gebruikelijke perspectiefnota, klaar te hebben. In plaats daarvan heeft het college een document opgesteld met de nu bekende knelpunten en risico's en een actualisatie van de lopende begroting. 

  Lees verder