Berichten over financiën

 1. 326DA259-9A93-47CC-8ABD-D795A1EDDD3B.jpeg
  portretarie.png
  Door Arie Barendrecht op 21 april 2022

  Bijdrage ChristenUnie bij Programmarekening 2021

  Op 21 april is in de raadsvergadering de Programmarekening 2021 besproken. In de programmarekening staat uitgewerkt waaraan de gemeente in 2021 haar geld heeft besteed. Namens ChristenUnie Ede sprak Arie Barendrecht de volgende bijdrage uit. 

  Lees verder
 2. 20200702 Gemeenten in nood - Cora Otter.JPG
  CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door Fractie Ede op 2 juli 2020

  Oproep aan Den Haag: 'Schat inzet gemeenten op financiële waarde!'

  Vandaag staat in de Tweede Kamer de financiële situatie van gemeenten op de agenda. Een belangrijk overleg, omdat veel gemeenten te maken hebben met tekorten in het sociaal domein. Reden daarvoor is onder andere dat gemeenten te weinig geld krijgen vanuit het Rijk om de taken waarvoor zij sinds 2015 verantwoordelijk zijn, zoals jeugdzorg, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning, uit de voeren. Als fractie hebben we een oproep gedaan aan de minister. En of onze stem wordt gehoord in 'Den Haag'....

  Lees verder
 3. 20161201 Debatteren Dirjanne van Drongelen
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 27 juni 2020

  Onzekerheid over de gemeentelijke financiën

  Op donderdag 25 juni jl. bespraken we de financiële barometer in de gemeenteraad. Door de coronacrisis is er teveel onduidelijkheid om nu al een basis voor de begroting voor 2021, in de vorm van de gebruikelijke perspectiefnota, klaar te hebben. In plaats daarvan heeft het college een document opgesteld met de nu bekende knelpunten en risico's en een actualisatie van de lopende begroting. 

  Lees verder
 4. Acceptgiro, internetbankieren.jpg
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 20 juni 2020

  Financiële uitdagingen door de coronacrisis

  In de gemeenteraadsvergadering van aankomende donderdag zouden we de perspectiefnota bespreken. Een document waarin de kaders voor het beleid van de komende jaren worden uitgewerkt. 'Zouden', want door de coronacrisis is er veel onduidelijkheid over wat nog wel en wat niet meer kan. Vanuit het Rijk zijn toezeggingen gedaan voor financiële compensatie, maar wat dat precies voor de Edese situatie betekent is nog niet bepaald. Duidelijk is wel dat het onvoldoende tegemoet komt aan de tekorten die zijn ontstaan door extra kosten en gemiste inkomsten in de afgelopen maanden. 

  Lees verder