Berichten over Bram van der Beek - pagina 2

 1. 20200124 Nergena Photoshop zuidwestzijde ETU.jpg
  CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door Fractie Ede op 9 september 2020

  Reactie ChristenUnie op het rapport ‘Besluitvorming inzake zonneveld Nergena’

  Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020 zou voor de 3e keer gestemd worden over zonneveld Nergena. Een dossier met een lange historie, waarover in de gemeenteraad heel verschillend wordt gedacht. Bij een eerdere stemming op 2 juli staakten de stemmen en daarom was het uitgangspunt dat het voorstel deze avond opnieuw in stemming gebracht moest worden. Vandaag is het rapport openbaar gemaakt met de resultaten van het onderzoek dat is gedaan naar de 'Besluitvorming inzake zonneveld Nergena'. Lees hier onze reactie.

  Lees verder
 2. Bram van der Beek
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 10 juli 2020

  Toelichting op mijn keuze bij de stemming voor Zonneveld Nergena

  Gisteravond zou de gemeenteraad besluiten of zij geen wensen of bedenkingen zou hebben bij de komst van een zonneveld op voormalig landgoed Nergena bij Bennekom. Vanzelfsprekend was dit allerminst. De vergadering ervoor werd dezelfde stemming gehouden waarbij de stemmen staakten: 19 raadsleden stemden voor en 19 stemden tegen. Persoonlijk weerhield ik mij van stemming evenals bij een eerdere stemming over dit onderwerp. Het lijkt me goed om ook hier uit te leggen waarom ik dit keer, in overleg met mijn fractie, wel mee wilde stemmen over het Zonneveld Nergena. 

  Lees verder
 3. 20200622 Bram van der Beek - RES.jfif
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 22 juni 2020

  Wat is de Regionale Energiestrategie?

  Misschien heb je er wel eens van gehoord, de RES. De letters staan voor Regionale Energiestrategie en het gaat over een proces waarbij de gemeentes in de Foodvalley met elkaar samenwerken. Samen met het Waterschap, netbeheerders en heel veel anderen wordt er hier nagedacht over hoe en waar de energie in de toekomst vandaan komt. Raadslid Bram van der Beek legt voor de camera van Omroep XON uit hoe dit proces in elkaar zit.

  Lees verder
 4. Zonnepanelen op dak
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 11 juni 2020

  Een regionale strategie voor duurzame energie (RES)

  De Regio Foodvalley werkt aan een Regionale Energie Strategie (RES) om invulling te geven aan de afspraken in het nationale Klimaatakkoord. De RES is een regionaal proces om duurzame energiebronnen goed over een regio te verdelen. In de basis een logisch proces; hiervoor zagen we bijvoorbeeld dat er windmolens aan een gemeentegrens verrezen, waar de buurgemeente meer last van had dan de eigen gemeente zelf. Afstemming is dus wenselijk, alleen is dit gesprek wat lastiger gemaakt doordat er door de regio een bod moeten worden gedaan hoeveel duurzame energie er opgewekt zou kunnen worden. 

  Lees verder
 5. Bram van der Beek - 'Ede zou meer zelf moeten bouwen'
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 29 mei 2020

  ChristenUnie vraagt aandacht voor samen bouwen (CPO)

  Bewoners die samen hun huizen bouwen, precies naar hun eigen wens. De ChristenUnie is daar erg voor. Om onze woningvoorraad geschikt te maken voor de toekomst is het nodig om ook andere typen huizen bij te bouwen. Een van de manier daarvoor is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Uit onderzoek blijkt dat veel mensen hier belangstelling voor hebben en dat bewoners van deze huizen tevredener wonen en ook langer op dezelfde plek. In november 2018 is op ons initiatief een motie in de gemeenteraad aangenomen om gebruik te maken van deze sociale bouwvorm. Reden voor raadslid Bram van der Beek om het college te vragen 

  Lees verder
 6. 20200207 Warmtecentrale Ede - 2.jpg
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 7 februari 2020

  ChristenUnie wil meer duidelijkheid over biomassacentrales

  Donderdagavond werd er op initiatief van de fractie van Burgerbelangen een interpellatiedebat aangevraagd over de biomassacentrales in Ede. Dit verzoek kreeg voldoende steun vanuit de gemeenteraad en daarom vond dit debat nog diezelfde avond plaats. In de afgelopen week zijn er diverse media-uitingen geweest over deze biomassacentrales in Ede. Wat zijn het? Wat doen ze? Is het wel duurzaam? Wat levert het op? Welke lucht stoot het eigenlijk uit? Hoe ervaren de omwonenden dit? De ChristenUnie wil al langer meer te weten komen over alle aspecten van biomassa: de aansturing, de efficiëntie, wat er nou eigenlijk wordt verstookt en waar dat vandaan komt. Daarom voert onze fractie sinds vorig jaar ook een onderzoek uit naar biomassa. Dit onderzoek en eerste ontdekkingen heb ik ook meegenomen in mijn bijdrage tijdens dit debat. 

  Lees verder
 7. 20200124 Nergena Photoshop zuidwestzijde ETU.jpg
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 23 januari 2020

  Toelichting Bram van der Beek tijdens besluitvorming over Zonneveld Nergena, Bennekom

  Op 23 januari stemde de gemeenteraad over het Ontwerp-omgevingsvergunning "Zonneveld Nergena, Bennekom". Ons raadslid Bram van der Beek werkt voor het bedrijf dat deze vergunning aanvraagt. Hieronder geeft hij aan hoe hij daarmee is omgegaan. 

  Lees verder
 8. Zonnepanelen op dak
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 19 juli 2019

  Waar staan we nu met duurzame energie in Ede?

  In het afgelopen politieke seizoen is het in de gemeenteraad vaak gegaan over duurzame energie. Maar het viel me op dat het niet alleen daar een veelbesproken onderwerp was. Het kwam erg vaak terug in gesprekken die ik had met inwoners. Het is heel belangrijk en persoonlijk vond ik het ook heel inspirerend en leerzaam om hierover met anderen te spreken. Maar waar staan we nu eigenlijk als het gaat om de opwekking van duurzame energie in Ede? 

  Lees verder
 9. Trein in landschap
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 8 juni 2019

  ChristenUnie tegen voorgestelde locatie onderstation Lunteren

  Vlakbij station Lunteren is er te weinig spanning, dit kan in de toekomst voor gevaarlijke situaties zorgen. Zeker met de plannen om langere treinen te laten rijden op de Valleilijn zorgt dat dit probleem opgelost moet worden. Door de plaatsing van een onderstation, een soort transformatorhuisje, kan dit probleem worden opgelost. Net zoals de bezorgde omwonenden aangeven, zien we als ChristenUnie ook de noodzaak en willen we dit probleem oplossen. Afgelopen donderdagavond is er over het voorstel om dit onderstation in Lunteren te plaatsen gestemd. De ChristenUnie heeft tegen gestemd, graag leg ik uit waarom.

  Lees verder
 10. Hand met vlinder
  Bram van der Beek - Portretfoto.png
  Door Bram van der Beek op 14 mei 2019

  Column: 'Biodiversiteit'

  Gisteravond sprak ik in het radioprogramma 'Kerkvenster' over afnemende biodiversiteit. Vorige week werden sombere resultaten gepresenteerd van een wereldwijde studie: een miljoen van de acht miljoen plant- en diersoorten wordt met uitsterven bedreigd. In Nederland zelfs 40 procent van de soorten. Met elkaar kunnen we beter zorgen voor onze schepping. Lees hier mijn gesproken column met tips voor uw tuin en reageer gerust.
  Lees verder