Berichten over Cora Otter

 1. 20201021 Cora Otter vraagt om gratis mondkapjes voor minima.jpg
  portretcora.png
  Door Cora Otter op 21 oktober 2020

  ChristenUnie vraagt college gratis mondkapjes te verstrekken aan minima

  Sinds de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl. zijn de corona-maatregelen flink aangescherpt. Eén van de maatregelen is het dringend advies voor het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes. Het gaat om alle mensen vanaf 13 jaar en om niet-medische gezichtsbescherming. Raadslid Cora Otter: "De kosten van mondkapjes kunnen in de praktijk best oplopen. Of mensen nu wasbare- of wegwerpexemplaren gebruiken, in beide gevallen kan het een flinke hap uit het weekbudget betekenen als je moet leven van een minimuminkomen. In gezinnen waar weinig geld is, zijn de kosten van mondkapjes dan ook al snel te veel. De ChristenUnie vindt dat iedereen veilig deel moet kunnen nemen aan de maatschappij. Mondkapjes zijn daar nu een onderdeel van. Daarom vraag ik het college om gratis mondkapjes te verstrekken aan minima".

  Lees verder
 2. 20191007 Week van de toegankelijkheid.jpg
  portretcora.png
  Door Cora Otter op 7 oktober 2020

  'Week van de Toegankelijkheid'

  Iedereen moet zo goed mogelijk mee kunnen doen in de gemeente Ede. Ook als je bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt. Om daar aandacht aan te geven, is het deze week ‘de Week van de Toegankelijkheid’ (5-9 oktober). Raadslid Cora Otter: “‘Iedereen telt mee’ is een principieel uitgangspunt voor de ChristenUnie. Daarom hebben we een aantal jaar geleden het thema ‘toegankelijkheid’ op de politieke agenda gezet".

  Lees verder
 3. Veiligheid
  portretcora.png
  Door Cora Otter op 1 oktober 2020

  Een veilige jaarwisseling in Ede voor iedereen

  De afgelopen jaarwisseling in Ede is onrustig verlopen met ernstige ongeregeldheden. Direct na de jaarwisseling op 8 januari 2020 is er een korte analyse gemaakt. Een bredere evaluatie op gemeenteniveau volgde. De raad besprak vanavond de resultaten van deze evaluatie. Fractievoorzitter Cora Otter: "We hebben vanavond een debat, wat we liever niet gevoerd zouden hebben. De schade voor omwonenden van de rellen is groot, zowel materieel als in vertrouwen en gevoel van veiligheid. Maar om te leren van wat afgelopen jaarwisseling fout ging, hoe dat anders kan en wat daarvoor nodig is, is het goed dit gesprek wel te voeren en vooruit te blikken."

  Lees verder
 4. Zingende mensen in kerk.jpg
  portretcora.png
  Door Cora Otter op 15 juli 2020

  College biedt mogelijkheid tot het houden van ‘Hagenpreken’

  Dinsdag 14 juli heeft het college ons verzoek en onze schriftelijke raadsvragen m.b.t. 'Hagenpreken' besproken en hierop antwoorden opgesteld. De reactie van het college is positief: kerken en/of religieuze gemeenschappen mogen samenkomsten houden in de open lucht. Dit n.a.v. de gestelde raadsvragen 'Hagenpreken terug in Ede'? 
  Lees verder
 5. Zingende mensen in kerk.jpg
  portretcora.png
  Door Cora Otter op 19 juni 2020

  Hagenpreken terug in Ede?

  De ChristenUnie wil dat het college welwillend meedenkt met kerken die hun diensten in de buitenlucht willen houden. Fractievoorzitter Cora Otter stelt vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Otter: "Veel kerken willen weer samenkomen. En de ruimte in de verschillende parken, de Edese heide, de bossen en het Openluchttheater kunnen hierin mogelijk voorzien. Hagenpreken en sing-ins kunnen prima in ons mooie groen plaatsvinden wanneer er voldoende ruimte is." 

  Lees verder
 6. 20200512 Dag van de verpleging - 2.jpg
  portretcora.png
  Door Cora Otter op 12 mei 2020

  Dag van de verpleging

  Vandaag is het 12 mei: de dag van de verpleging. Het is de 200e geboortedag van Florence Nightingale, de vrouw die haar goede zorg voor patiënten combineerde met organisatietalent en daarmee de basis legde voor de huidige verpleegkunde. Cora Otter: "De werkers in de zorg: meer dan ooit hebben we de afgelopen periode waardering gekregen voor deze beroepsgroep!"

  Lees verder
 7. Bloemenwagen.jpg
  portretcora.png
  Door Cora Otter op 24 april 2020

  Lintjesregen anders - waardering blijft hetzelfde

  Alles gaat anders dit jaar: geen Koningsdag zoals we gewend zijn, de herdenking op 4 mei in stilte, het vieren van de bevrijding doen we thuis en ga zo maar door. En vandaag gaat het uitreiken van lintjes anders.

  Lees verder

  Labels: ,

 8. Beediging Harry Hindriks en Annemiek Stam voor ChristenUnie in gemeenteraad Ede - Foto Niek Stam-538
  CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door Fractie Ede op 4 juli 2019

  Algemene Beschouwingen bij de behandeling Perspectiefnota 2020-2023

  In de Perspectiefnota wordt het financiële perspectief van Ede voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Welke ambities hebben we, welke willen we daadwerkelijk realiseren binnen het beschikbare budget en welke niet (meer)? Dat betekent keuzes maken. Vanavond spraken de fracties hun zogenaamde Algemene Beschouwing uit over de visie, koers, speerpunten en bestedingsvoorstellen van het nieuwe college. Dit worden ook wel de Algemene Beschouwingen genoemd. Vanavond was de 1e termijn van de gemeenteraad en reageerde het college op de bijdragen. Op donderdag 18 juli vindt de besluitvorming over de perspectiefnota plaats met stemmingen over de ingediende moties en amendementen. Lees hier de inzet en de bijdrage van fractievoorzitter Cora Otter terug.

  Lees verder
 9. 20180628 Groepsfoto ondertekening bestuursakkoord - Cora Otter
  CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door Fractie Ede op 29 juni 2018

  Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor Ede’ ondertekend

  Het Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor Ede’ is afgerond. Het conceptakkoord is op 7 juni jl. besproken in de gemeenteraad. Er was veel steun in de raad voor het akkoord als geheel. Alle partijen kregen de gelegenheid om hun reactie te geven. Ook werden zij uitgenodigd aanvullingen voor te stellen. Veel van deze aanvullingen zijn overgenomen. Het nieuwe college heeft het akkoord nu definitief vastgesteld. Om dit te bekrachtigen hebben de fractievoorzitters en wethouders van de collegepartijen op donderdag 28 juni hun handtekening gezet onder het definitieve exemplaar. 

  Lees verder
 10. 20180310 Verkiezingsfestival 1
  CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door Fractie Ede op 22 maart 2018

  ChristenUnie blij met 2e plek in Edese raad

  De ChristenUnie heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in Ede winst geboekt. De ChristenUnie is met zo’n 500 extra stemmen één van de winnaars geworden en behoudt haar zes zetels waarmee ze de tweede partij van Ede wordt. Lijsttrekker Cora Otter spreekt van een schitterend resultaat: “We hebben ons vier jaar lang voor de gemeente Ede ingezet onder de noemer ‘Samen-werken aan samen-leven’. Dit hebben we heel duidelijk gedaan op gebieden van het sociaal domein, duurzaamheid en Food. We luisteren naar mensen, zijn met hen in gesprek gegaan en bereiken daar dingen voor. Dit verkiezingsresultaat laat zien dat dat in Ede wordt herkend.”

  Lees verder