Blogs per label

 1. Hand met vlinder
  6. Bram van der Beek
  Door Bram van der Beek op 14 mei 2019

  Column: 'Biodiversiteit'

  Gisteravond sprak ik in het radioprogramma 'Kerkvenster' over afnemende biodiversiteit. Vorige week werden sombere resultaten gepresenteerd van een wereldwijde studie: een miljoen van de acht miljoen plant- en diersoorten wordt met uitsterven bedreigd. In Nederland zelfs 40 procent van de soorten. Met elkaar kunnen we beter zorgen voor onze schepping. Lees hier mijn gesproken column met tips voor uw tuin en reageer gerust.
  Lees verder
 2. Contract tekenen
  9. Harry Hindriks
  Door Harry Hindriks op 10 mei 2019

  Reactie ChristenUnie op Programmarekening 2018 en MPG 2019

  Met de Programmarekening 2018 en het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2019 legt het college verantwoording af over de uitvoering van de Programmabegroting. Wat wilden ze bereiken en wat hebben ze bereikt? Wat zouden ze daarvoor doen en wat hebben ze gedaan? Wat mocht dat kosten en wat heeft het gekost? Bij de behandeling van de programmabegroting 2018 heeft de ChristenUnie het een en ander als wens naar voren gebracht. In hoeverre is dat terug te zien in de Programmarekening? Fractievolger Harry Hindriks ging hier vanavond op in tijdens de Oordeelsvormende vergadering. 

  Lees verder
 3. Rijtjeshuis.jpg

  Zorgen over mogelijke afschaffing urgentieregeling

  Sociale huurwoningen zijn schaars; de wachtlijst is lang en er worden netto nauwelijks nieuwe woningen bijgebouwd. Een zorgelijke situatie waar geen makkelijke oplossing voor bestaat. Voor mensen in schrijnende situaties waarbij huisvesting dringend noodzakelijk is bestaat er de urgentieregeling. Op donderdag 18 april 2019 steunden een aantal fracties een motie om de urgentieregeling voor statushouders af te schaffen. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de gevolgen voor de Edese maatschappij wanneer de urgentieregeling wordt afgeschaft. Hierbij spelen principiële en praktische argumenten een rol. Omdat de gemeenteraad binnenkort gaat spreken over de huisvestingsverordening, waar de urgentieregeling deel van uitmaakt, wil de ChristenUnie inzichtelijk hebben welke praktische gevolgen het eventueel afschaffen van de urgentieregeling voor statushouders met zich meebrengt en stelt daarom vragen hierover aan het college.

  Lees verder
 4. Wonen
  6. Bram van der Beek
  Door Bram van der Beek op 18 april 2019

  ChristenUnie pleit voor sociale woningen op Marandi terrein Lunteren

  Het Marandi terrein in Lunteren heeft alles in zich om een heel mooie plek te worden om te wonen. Een mix van starters en senioren, in de vorm van een kleinschalig hofje. Lunteren heeft behoefte aan sociale en betaalbare huur- en koopwoningen. Helaas worden de sociale huur en koopwoningen losgelaten. Als ChristenUnie vinden we dat te snel, en willen dat er meer moeite wordt gedaan om ook deze doelgroep op deze locatie te bouwen.

  Lees verder
 5. Oude vrouw helpen
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 18 april 2019

  ChristenUnie stemt in met 1e fase ombuigingen Sociale Domein

  Net als veel andere gemeenten geeft ook Ede meer geld uit aan taken in het sociaal domein dan dat er binnenkomt. Alleen bijsturen is niet genoeg om deze overschrijdingen terug te draaien en op te lossen. In de afgelopen periode zijn de financiële tekorten op de zorg en ondersteuning aan inwoners van Ede flink opgelopen. Daarom is door de gemeenteraad gesproken over mogelijkheden om deze tekorten terug te dringen, zodat zorg en ondersteuning ook in de toekomst geboden kan worden. De ChristenUnie heeft haar zorgen over deze ontwikkelingen geuit tijdens de raadsvergaderingen van 21 maart en 4 april jl. Vanavond stemde de ChristenUnie in met het agendapunt 'Transformatie en ombuigingen in het sociaal domein'. Hieronder leg ik nader uit waarom wij in dit stadium voor het voorstel hebben gestemd en wat dit betekent voor de komende tijd. 

  Lees verder
 6. gezin 624x270
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 18 april 2019

  ChristenUnie stelt vragen over watertappunten op schoolpleinen

  De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er op verschillende plekken in Ede vrij water getapt kan worden door voorbijgangers, spelende kinderen, toeristen en ieder ander die daar gebruik van wil maken. Dat hebben we in een motie samen met PvdA, GroenLinks, CDA en GB tijdens de behandeling van de programmabegroting 2019-2022 al kenbaar gemaakt. Een grote meerderheid van de raad was voor. Enige obstakel in de uitvoering waren de kosten. Op vrijdag 12 april jl. berichtte de NOS: “Duizend watertappunten op schoolpleinen tegen overgewicht”. Wat mij betreft zou dit een mooie eerste aanzet kunnen zijn voor de uitvoering van mijn eerder ingediende motie en stelde daarom vragen hierover aan het college tijdens het vragenuurtje vanavond.

  Lees verder
 7. 20190413 Sandra Kooij bij herdenking bevrijding Ede.jpg
  8. Sandra Kooij
  Door Sandra Kooij op 13 april 2019

  'Van herdenking van onze bevrijders naar de viering van onze vrijheid'

  Vanmorgen was er herdenking bij het vrijheidsmonument op de Paasberg waarbij we stil stonden dat Ede volgende week woensdag 17 april, 74 jaar geleden is bevrijd. De Canadese en Engelse vlag werden gehesen samen met de Nederlandse vlag. Raadslid Sandra Kooij was bij deze ceremonie aanwezig en blikt terug: "Ik vond het mooi hoe de burgemeester in zijn toespraak het werk van vrouwen in de oorlog voor het voetlicht bracht. De moed van vele vrouwen, toen en nu, om op te staan tegen onrecht inspireert mij."

  Lees verder
 8. sarah-noltner-509340-unsplash.jpg
  8. Sandra Kooij
  Door Sandra Kooij op 9 april 2019

  Column: 'Gastvrijheid'

  Hoe gastvrij moeten of mogen we zijn in Nederland, in Ede? Deze vraag houdt mij bezig en de uitslag van de Provinciale verkiezingen heeft laten zien dat ik niet de enige ben die hierover nadenkt. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat angst voor vreemdelingen, verlangen naar vroeger en vasthouden aan de Nederlandse identiteit voor veel mensen bepalend is geweest voor hun stemgedrag. De dag erna stond Twitter bol van scherpe reacties op bijvoorbeeld de boreaal uitspraken van Baudet. 

  Lees verder
 9. Hoogspanningslijnen Daan Weststrate 2
  4. Daan Weststrate
  Door Daan Weststrate op 6 april 2019

  ChristenUnie wil snel vervolg in proces ondergronds aanbrengen hoogspanningslijnen

  Al jaren bestaat de wens vanuit omwonenden en de politiek om de hoogspanningslijnen die boven de kern van Ede lopen, ondergronds te brengen (verkabeling). In de afgelopen raadperiodes hebben de ChristenUnie en VVD veelvuldig gepleit voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen boven de bebouwde kom in Ede. In de programmabegroting 2019 - 2022, die in het afgelopen najaar door de gemeenteraad is vastgesteld, is voor het eerst concreet geld vrijgemaakt voor de voorbereidingen van dit proces. Naar de mening van de ChristenUnie en de VVD blijft dit dossier zich (te) langzaam voortbewegen en daarom vragen de partijen middels raadsvragen aan het college welke maatregelen zij kan treffen om dit proces te versnellen.

  Lees verder
 10. Bram van der Beek - 'Ede zou meer zelf moeten bouwen'
  6. Bram van der Beek
  Door Bram van der Beek op 5 april 2019

  ChristenUnie wil tekort aan sociale huur- en koopwoningen intensiever aanpakken

  Al jaren zijn er grote wachtlijsten en tekorten in de sociale huur- en koopsector. Veel mensen wachten al jaren op een geschikt huis. Zowel in als na de crisistijd is het ons in Ede niet gelukt om hier verandering in te brengen. Ook de plannen voor dit jaar zijn te mager om een oplossing te bieden. Ook diverse rapporten en organisaties bevestigen dit beeld en luiden zelfs de noodklok. Als ChristenUnie vinden we het heel vervelend om te constateren dat het percentage sociale huur en koop de laatste jaren is gedaald. Hier heb ik een lans voor gebroken tijdens het debat over 'Beleidsnotitie betaalbare huur- en koopwoningen'. 

  Lees verder